Hội Hậu môn trực tràng

Đại hội Hội Hậu môn Trực tràng học Việt Nam nhiệm kỳ IV – Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ X

18:16 - 08/11/2017

Hội Hậu môn trực tràng

Trải qua 16 năm (18/4/2001 – 18/4/2017) xây dựng và trường thành, Hội Hậu môn Trực tràng học Việt Nam đã đóng góp nhiều thành tựu vào sự nghiệp y tế chăm lo sức khỏe nhân dân. Nhằm đánh giá...

Xem chi tiết

Hội Hậu môn trực tràng

16:43 - 31/05/2016

Hội Hậu môn trực tràng

Liên Kết Trang

Facebook chat